ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดชัยชนะสงคราม
dot
bulletพระครูมงคลสุตาภรณ์
bulletพระร้อยเอกวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน
bulletทำเนียบวัดชัยชนะสงคราม
bulletศาสนสถานที่สำคัญภายในวัด
bulletกำหนดการงานบุญภายในวัด
bulletกำหนดการอบรมปฎิบัติธรรม
bulletรวมรูปอัลปั๊ม Photo Gallary
bulletรวมคลิปวีดีโอทั่วไป
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletบทสวดมนต์
bulletหลวงพ่อสด จันทสโร
bulletหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletความรู้เกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย
bulletความรู้เกี่ยวกับมโนมยิทธิ
bulletตำราวิชาธรรมกาย
bulletหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletรวมคลิปคำสอนหลวงพ่อฤาษี
bulletประสบการณ์ฝึกสมาธิ หลวงป๋า
bulletวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletพระไตรปิฎก
bulletวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
bulletหลวงตามหาบัว (วัดป่าบ้านตาด)
bulletพลังจิต.คอม
bulletดังตฤณ.คอม
bulletwisdominside.org
bulletพลังกายทิพย์ (คุณย่าเยาวเรศ)
bulletพลังชี่กง (อาจารย์หยาง)
bulletวัดถ้ำขวัญเมือง ชุมพร
bulletsiripong.net
dot
กรองอีเมลท่าน เพื่อรับข่าวสารทางวัด

dot
กำหนดการอบรมปฎิบัติธรรม

กำหนดการอบรมปฎิบัติธรรม  ประจำปี พ.ศ. 2554 - 2555 - 2556 - 2557

ประจำปี พ.ศ. 2554                                                                                              
ลำดับ         วันที่      สถานที่                  เวลา
       
1 23  มกราคม  2554 ปฎิบัติธรรม  บนเขาคอหงส์  ครั้งที่ 6 05.00 - 08.30 น.
    ณ บริเวณลานพระพุทธมงคลมหาราช  บนเขาคอหงส์  
       
       
2 6  กุมภาพันธ์  2554 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 16    13.00 - 16.30 น.
  (ทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
12-13  กุมภาพันธ์  2554 ปฎิบัตธรรมนอกสถานที่  ครั้งที่ 4 พักค้าง 1 คืน
    อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อ.ควนโดน จ.สตูล  
       
       
4 6  มีนาคม  2554 โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่ 13.00 - 16.30 น.
  (ทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) อาทิตย์นี้ งดสอน เนื่องจากหลวงป๋าติดกิจนิมนต์  
       
       
5 13  มีนาคม  2554 ปฎิบัติธรรม  บนเขาคอหงส์  ครั้งที่ 7  05.00 - 08.30 น.
    ณ บริเวณลานพระพุทธมงคลมหาราช  บนเขาคอหงส์  
       
       
6 26-27  มีนาคม  2554 ปฎิบัตธรรมนอกสถานที่  ครั้งที่ 5  พักค้าง 1 คืน
    สวนสายน้ำ บ้านทุ่งจัง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
       
       
7 3  เมษายน  2554 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 17    13.00 - 16.30 น.
  (ทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน)   โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
8 10  เมษายน  2554 ปฎิบัติธรรม  บนเขาคอหงส์  ครั้งที่ 8  05.00 - 08.30 น.
    ณ บริเวณลานพระพุทธมงคลมหาราช   บนเขาคอหงส์  
       
       
20-29  เมษายน  2554  ปฎิบัติธรรม  ประจำปี  2554  ครั้งที่ 20 พักค้างคืนที่วัด 10 วัน
  (ของทุกปี) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
10 1  พฤษภาคม  2554 ฝึกมโนมยิทธิ 13.00 - 16.30 น.
  (ทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) อาทิตย์นี้งด   
       
       
11 15  พฤษภาคม  2554 ปฎิบัติธรรม  บนเขาคอหงส์  ครั้งที่ 9  05.00 - 08.30 น.
    ณ บริเวณลานพระพุทธมงคลมหาราช   บนเขาคอหงส์  
       
       
12  5  มิถุนายน  2554 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 18   13.00 - 16.30 น.
  (ทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
13  12  มิถุนายน  2554  ปฎิบัติธรรม  บนเขาคอหงส์  ครั้งที่ 10  05.00 - 08.30 น.
    ณ บริเวณลานพระพุทธมงคลมหาราช   บนเขาคอหงส์  
       
       
14 25-26 มิถุนายน 2554 ปฎิบัตธรรมนอกสถานที่  ครั้งที่ 16 ( เกาะยอ ครั้งที่ 1 ) พักค้าง 1 คืน
    ณ ท้ายเกาะโฮมสเตย์  เกาะยอ  จ.สงขลา  
       
       
15 3  กรกฏาคม  2554 ฝึกมโนมยิทธิ  13.00 - 16.30 น.
  (ทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) อาทิตย์นี้งด  เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้ง  
       
       
16 7  สิงหาคม  2554 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 19 13.00 - 16.30 น.
  (ทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
17 4  กันยายน  2554 พิธีไหว้ครู  บูชาธรรม ครูบาอาจารย์ ครั้งที่ 4 13.00 - 16.30 น.
  (ทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
18 2  ตุลาคม  2554 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 20 13.00 - 16.30 น.
  (ทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
19 6  พฤศจิกายน 2554 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 21 13.00 - 16.30 น.
    โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
20 4  ธันวาคม  2554 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 22 13.00 - 16.30 น.
    โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
21 18  ธันวาคม  2554 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 23 13.00 - 16.30 น.
   รอบพิเศษ โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
ประจำปี พ.ศ. 2555                                                                                             
ลำดับ วันที่     สถานที่             เวลา       
       
22 8  มกราคม  2555 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 24 13.00 - 16.30 น.
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
23 5 กุมภาพันธ์ 2555 ฝึกมโนมยิทธิ   อาทิตย์นี้งด  13.00 - 16.30 น.
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) เนื่องจากหลวงป๋าเดินทางไปวัดท่าซุง  
       
       
 24 4 มีนาคม 2555 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 25 13.00 - 16.30 น.
    โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
 25 11 มีนาคม 2555 ปฎิบัติธรรม  บนเขาคอหงส์  ครั้งที่ 11     05.00 - 08.30 น.
    ณ บริเวณลานพระพุทธมงคลมหาราช   บนเขาคอหงส์   
       
       
26 20-29  เมษายน  2555 ปฎิบัติธรรม  ประจำปี  2555  ครั้งที่ 21 พักค้างคืนที่วัด 10 วัน
  (ของทุกปี) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
27 8 เมษายน 2555 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 26 13.00 - 16.30 น.
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน)  โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
28 6 พฤษภาคม 2555 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 27 13.00 - 16.30 น.
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน)  โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
29 3 มิถุนายน 2555 ฝึกมโนมยิทธิ     อาทิตย์นี้งด 13.00 - 16.30 น.
   (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) เนื่องจากตรงกับ" พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ "  
       
       
30 1 กรกฎาคม 2555 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 28 13.00 - 16.30 น.
   (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
31 5 สิงหาคม 2555 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 29 13.00 - 16.30 น.
   (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
32 2 กันยายน 2555 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 30 13.00 - 16.30 น.
   (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
33 7, 14 ตุลาคม 2555 ฝึกมโนมยิทธิ    อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น.
   (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) เนื่องจากหลวงป๋าติดกิจนิมนต์  
       
       
34 4 พฤศจิกายน 2555 ฝึกมโนมยิทธิ     อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น.
   (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) เนื่องจากหลวงป๋าติดกิจนิมนต์  
    และตรงกับช่วงเทศกาลทอดกฐิน  
       
       
35 2 ธันวาคม 2555 ฝึกมโนมยิทธิ     อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น.
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) เนื่องจากหลวงป๋าเดินทางไปวันท่าซุง จ.อุทัยธานี  
       
       
ประจำปี พ.ศ. 2556                                                                                              
ลำดับ วันที สถานที่ เวลา 
       
       
36 6 มกราคม 2556 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 31 13.00 - 15.30 น.
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2  วัดชัยชนะสงคราม  อ.หาดใหญ่  
       
       
37 3 กุมภาพันธ์ 2556 ฝึกมโนมยิทธิ     อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น.
 
(ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน)
เนื่องจากหลวงป๋าติดกิจนิมนต์
 
       
       
38 3 มีนาคม 2556 ฝึกมโนมยิทธิ      อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น.
 
(ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน)
เนื่องจากหลวงป๋าเดินทางไปประเทศอินเดีย
 
       
       
39 20-29  เมษายน  2556 ปฎิบัติธรรม  ประจำปี  2556  ครั้งที่ 22 พักค้างคืนที่วัด 10 วัน
  (ของทุกปี)
โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่
 
       
       
40 5  พฤษภาคม  2556 ฝึกมโนมยิทธิ      อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น.
 
(ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน)
เนื่องจากมีอบรมในเดือน เมษายน แล้ว 10 วัน
 
       
       
41 2  มิถุนายน  2556 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 32 13.00 - 15.30 น.
 
(ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน)
โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
42 7  กรกฎาคม  2556 ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 33 13.00 - 15.30 น.
 
(ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน)
โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
43 4  สิงหาคม  2556 ฝึกมโนมยิทธิ  ครั้งที่ 34 13.00 - 15.30 น.
 
(ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน)
โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
44 1  กันยายน  2556 ฝึกมโนมยิทธิ   -
   ( เปลี่ยนเป็น 8 กย 56 ) โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
45 8  กันยายน  2556 ฝึกมโนมยิทธิ  ครั้งที่ 35 13.00 - 15.30 น.
 
 
โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
46 6  ตุลาคม  2556 ฝึกมโนมยิทธิ  ครั้งที่ 36 13.00 - 15.30 น.
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
47 3  พฤศจิกายน  2556 ฝึกมโนมยิทธิ  อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) เนื่องจากตรงกับช่วงทอดกฐิน หลังออกพรรษา 1 เดือน  
       
       
48 1  ธันวาคม  2556 ฝึกมโนมยิทธิ  อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) เนื่องจากหลวงป๋าเดินทางไปวัดท่าซุง  
       
ประจำปี     พ.ศ. 2557                  
ลำดับ วันที สถานที่ เวลา
       
 49 5  มกราคม  2557   ฝึกมโนมยิทธิ ครั้งที่ 37 13.00 - 15.30 น
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
 50 2  กุมภาพันธ์  2557 ฝึกมโนมยิทธิ  อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) เนื่องจากหลวงป๋าติดกิจนิมนต์  
       
       
51 2  มีนาคม  2557 ฝึกมโนมยิทธิ  ครั้งที่ 38 13.00 - 15.30 น
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
52 20-29  เมษายน  2557 ปฎิบัติธรรม  ประจำปี  2557  ครั้งที่ 23 พักค้างคืนที่วัด 10 วัน
  ( ของทุกปี ) โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
53 4  พฤษภาคม  2557 ฝึกมโนมยิทธิ   อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น
    เนื่องจากมีอบรมในเดือน เมษายน แล้ว 10 วัน  
       
       
54 1  มิถุนายน  2557 ฝึกมโนมยิทธิ  ครั้งที่ 39 13.00 - 15.30 น
   (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
55  6  กรกฎาคม  2557 ฝึกมโนมยิทธิ   อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
56 3  สิงหาคม  2557 ฝึกมโนมยิทธิ  ครั้งที่ 40 13.00 - 15.30 น
  (ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน) โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
57 7  กันยายน  2557 ฝึกมโนมยิทธิ  อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น
    โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
58 5  ตุลาคม  2557 ฝึกมโนมยิทธิ อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น
    โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
59 2  พฤศจิกายน  2557 ฝึกมโนมยิทธิ  อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น
    เนื่องจากตรงกับช่วงทอดกฐิน หลังออกพรรษา 1 เดือน  
       
       
60 7  ธันวาคม  2557 ฝึกมโนมยิทธิ  อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น
    เนื่องจากหลวงป๋าเดินทางไปวัดท่าซุง  
       
 ประจำปี     พ.ศ. 2558                  
       

 61

 4  มกราคม  2558  ฝึกมโนมยิทธิ  อาทิตย์นี้งด 13.00 - 15.30 น
       
       
       
62  1  กุมภาพันธ์  2558  ฝึกมโนมยิทธิ  ครั้งที่ 41 13.00 - 15.30 น
     โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
63 1  มีนาคม 2558  ฝึกมโนมยิทธิ  ครั้งที่ 42 13.00 - 15.30 น
     โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
64 20 - 29  เมษายน  2558

 ปฎิบัติธรรม  ประจำปี  2558  ครั้งที่ 23

พักค้างคืนที่วัด 10 วัน
   ( ของทุกปี )  โรงธรรมชั้น 2 วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่  
       
       
       

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

วัดชัยชนะสงคราม
( สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 10 )
  538 ม.3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110    
โทร  074-251866     
http://www.watchai.org

e-mail : info@watchai.org