ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดชัยชนะสงคราม
dot
bulletพระครูมงคลสุตาภรณ์
bulletพระร้อยเอกวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน
bulletทำเนียบวัดชัยชนะสงคราม
bulletศาสนสถานที่สำคัญภายในวัด
bulletกำหนดการงานบุญภายในวัด
bulletกำหนดการอบรมปฎิบัติธรรม
bulletรวมรูปอัลปั๊ม Photo Gallary
bulletรวมคลิปวีดีโอทั่วไป
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletบทสวดมนต์
bulletหลวงพ่อสด จันทสโร
bulletหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletความรู้เกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย
bulletความรู้เกี่ยวกับมโนมยิทธิ
bulletตำราวิชาธรรมกาย
bulletหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletรวมคลิปคำสอนหลวงพ่อฤาษี
bulletประสบการณ์ฝึกสมาธิ หลวงป๋า
bulletวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletพระไตรปิฎก
bulletวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
bulletหลวงตามหาบัว (วัดป่าบ้านตาด)
bulletพลังจิต.คอม
bulletดังตฤณ.คอม
bulletwisdominside.org
bulletพลังกายทิพย์ (คุณย่าเยาวเรศ)
bulletพลังชี่กง (อาจารย์หยาง)
bulletวัดถ้ำขวัญเมือง ชุมพร
bulletsiripong.net
dot
กรองอีเมลท่าน เพื่อรับข่าวสารทางวัด

dot
พระครูมงคลสุตาภรณ์ (เจ้าอาวาส)

ประวัติพระครูมงคลสุตาภรณ์  เจ้าอาวาส  วัดชัยชนะสงคราม

( สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 10 )


พระครูมงคลสุตาภรณ์  เจ้าอาวาส  วัดชัยชนะสงคราม


1. ตำแหน่ง
    ชื่อ พระมหาอำนวย ฉายา ฐานวโร   วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.4
    วัดชัยชนะสงคราม หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม 

2. สถานะเดิม 
    ชื่อ อำนวย นามสกุล เรืองมณี เกิดวันพุธ แรม 10 ค่ำ เดือน 8  ปีฉลู วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2468     
    บิดาชื่อ นายทอง เรืองมณี     มารดาชื่อ นางสุ้น เรืองมณี ที่บ้านหัวควาย เลขที่ 32 หมู่ 9 ตำบลคูเต่า  อำเภอ
    หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
    เคยรับราชการหรือเคยปฎิบัติงานมาแล้ว -- 

3. อุปสมบท
    เมื่ออายุ 21 ปี  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน วันที่ 21 มิถุนายน 2490 ณ พันธสีมา วัดอู่ตะเภา
    ตำบลคูเต่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
  
    พระอุปัชฌาย์ พระครูสุคนธ์ศีลาจารย์(หอม ปุญญมาโน) วัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวังสงขลา

    พระกรรมวาจาจารย์ พระทอง จนฺทโน วัดอู่ตะเภา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    พระอนุสาวนาจารย์ พระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หวั่นเซีย คุณปาโล) วัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ
    จังหวัดสงขลา 

4. วิทยฐานะ
    (1) พ.ศ. 2498   สอบได้ น.ธ.เอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด  
         สงขลา  สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา
    (2) พ.ศ. 2515  สำเร็จการศึกษาการบัญชีชั้นสูงโรงเรียนสากลการบัญชีท่าเตียน กรุงเทพมหานคร
    (3) พ.ศ. 2556 สอบได้ ป.ธ.4 จากสำนักศาสนศึกษาวัดพัฒนาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    (4) ความชำนาญพิเศษ พิมพ์ดีดภาษาไทย งานนวกรรม และการสอนสมถวิปัสสนากรรมฐาน 
 
5. งานปกครอง
     
     
                      
                                       

(1) พ.ศ. 2514  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจาอาวาสวัดมงคลวราราม ตำบลบางค้อ อำเภอบางขุนเทียน จังหวัด
                          กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 9   มีนาคม พ.ศ. 2514 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
(2) พ.ศ. 2532  เป็นเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(3) พ.ศ. 2544 มีพระภิกษุ 10  รูป    สามเณร      3  รูป 
  ศิษย์วัด      2  คน ชี           11  คน
      พ.ศ. 2545              มีพระภิกษุ   9  รูป  สามเณร   2  รูป 
  ศิษย์วัด       3  คน           ชี          14  คน                    
      พ.ศ. 2546  มีพระภิกษุ 11  รูป          สามเณร    2  รูป     
  ศิษย์วัด     2  คน     ชี     13  คน
   (4) มีการทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ทุกวันตลอดปี
   (5) มีการทำอุโบสถกรรม (สวดพระปาฏิโมกข์) ทุกกึ่่งเดือน ตลอดทั้งปี

     (6) มีระเบียบการปกครอง คือ
          1. ระเบียบการรับพระภิกษุสามเณร เข้าอยู่วัด
              1.1 ต้องมีผู้ปกครอง หรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์มาฝาก
              1.2 ผู้ที่มาฝากต้องรับรองความประพฤติเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 
              1.3 ต้องศึกษาทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม
              1.4 ต้องช่วยทำกิจวัตร และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
              1.5 ผู้ที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ ไม่ศึกษา ไม่เล่าเรียน ไม่รับ1. ระเบียบ
          2. ระเบียบการปฎิบัติของเจ้านาคที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบท
              2.1 ต้องมีผู้ปกครอง หรือพ่อแม่นำตัวมาฝาก
              2.2 ต้องรับรองความประพฤติ และความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 
              2.3 ห้ามออกจากวัดก่อนได้รับอนุญาิต
              2.4 ต้องงดเว้นอบายมุข 4 และอบายมุข 6
              2.5 ต้องทำใบสมัครบรรพชาอุปสมบท ให้เสร็จก่อนวันบรรพชาอุปสมบท
     (7) กติกาของวัด
           เจ้านาค สิ่งที่ต้องจำก่อนวันบรรพชาอุปสมบท
             1. ปัจจะเวกขณะวิธี
             2. กรวดน้ำ
             3. อนุโมทนาทาน
             4. ศีล 10 ข้อ
             5. คำขานนาค (สำหรับบรรพชาอุปสมบท) 
           พระนวกภูมิ สิ่งที่ต้องจำก่อนลาสิกขา ได้แก่
             1. อาราธนาศีล 5 และศีลอุโบสถ
             2. อาราธนาธรรม
             3. อาราธนาพระปริตร
             4. วิธีถวายทาน และสังฆทานแบบต่าง ๆ
            พระภิกษุสามเณร ต้องทำคือ
             1. ต้องช่วยทำงานภายในวัด ไม่เป็นที่ดูดาย
             2. ต้องสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน เวลา 17.00 น.
             3. พระภิกษุสามาเณร ซึ่งย้ายมาจากวัดอื่นเพื่อมาอยู่อาศัย จะต้องย้ายหนังสือสุทธิให้ถูกต้อง  และต้อง
                 มีหนังสือฝากจากเจ้าอาวาสต้นสังกัดด้วย     เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
             4. พระภิกษุสามาเณรและศิษย์วัด ต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินสมบัติ หรือของใช้ทุกชนิดที่ญาติโยมนำ
                 มาถวาย  ตลอดจนสิ่งของที่ทางราชการ จัดสร้างถวายไว้กับวัดให้เรียบร้อย
             5. พระภิกษุสามาเณรทุกรูป และศิษย์วัด ต้องให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อธุระกิจ เช่นการยืมของใช้ 
                 หรือการติดต่อ   สถานที่บำเพ็ญกุศลที่ไม่ขัดกับระเบียบ และพระธรรมวินัย
     (8) งานปกครองของวัด ยึดถือปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และปฎิบัติตามพระราช
           บัญญัติคณะสงฆ์   กฏระเบียบ คำสั่ง มติ ประากศ ของเถรสมาคม  และระบเบียบของวัดที่ำได้ปิดประกาศ
           ไว้ที่ศาลาการเปรียญของวัด

6. งานการศึกษา
    1. พ.ศ. 2505   เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ณ วัดต้นสน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
    2. พ.ศ. 2507   เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดมงคลวราราม ตำบลบางค้อ อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพ
    3. พ.ศ. 2524   เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดหงษ์ประดิษฐารามา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 
                        จังหวัดสงขลา
    4. พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดชัยชนะสงคราม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ
                        หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
        พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์อำเภอ
                        หาดใหญ่ สนามสอบวัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    5. วิธีการส่งเสริมการศึกษา
        1. จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนอย่างมิขาดตกบกพร่อง และจัดหาพาหนะรับ-ส่งนัก
            เรียนเดินทางไปสอบ
        2. มอบรางวัลให้กับพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ในวัดทุกปี
        3. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 - ปัจจุบัน ร่วมหาปัจจัยบริจาคทอดผ้าป่า เพื่อบำรุงการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอหาดใหญ่  ประจำทุกปี
        4. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 - ปัจจุบัน ได้บริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ตามมติคณะสงฆ์จังหวัด
             สงขลา  ดังนี้
       1. เจ้าคณะจังหวัด    ปีละ 2,000.-   บาท
  2. รองเจ้าคณะจังหวัด ปีละ   1,500.-   บาท
  3. เจ้าคณะอำเภอ  ปีละ   1,000.-   บาท
  4. รองเจ้าคณะอำเภอ        ปีละ     700.-   บาท
  5. เจ้าคณะตำบล  ปีละ      500.-   บาท
  6. เจ้าอาวาส   ปีละ     300.-   บาท
  7. รองเจ้าอาวาส ปีละ     200.-   บาท
  8. ผู้ช่วยเจา้าอาวาส  ปีละ    100.-   บาท
  9. หัวหน้าที่พักสงฆ์บริจาคได้ตามศรัทธา 

7. งานเผยแผ่
      1.  พ.ศ. 2543 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลควนลัง (อปต.) วัดท่าเคียน   
           ตำบลควนลัง อำเภอ  หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
      2.  มีการทำวันมาฆบูชา เป็นประจำทุกปี มีผู้ร่วมมาทำพิธี เป็นพระภิกษุสามเณร 10 รูป ประชาชน ครูบาจารย์
           และนักเรียน ประมาณ   500  คน
      3.  มีการทำพิธีกรรมวันวิสาขบูชา เป็นประจำทุกปี มีผู้ร่วมมาทำพิธี เป็นพระภิกษุสามเณร 9 รูป ประชาชน ครู
           อาจารย์ และนักเรียน   ประมาณ 700 คน
      4.  มีการทำพิธีอัฐมีบูชา  ไม่มี
      5.  มีการทำพิธีกรรมวันอาสาฬหบูชา เป็นประจำทุกปี มีผู้ร่วมมาทำพิธี เป็นพระภิกษุสามเณร 11 รูป 
           ประชาชน ครูอาจารย์ และนักเรียน  ประมาณ 700 คน
           พิธีกรรมแบ่งเป็น 2 ภาค คือ
           1. ภาคกลางวัน  ร่วมกับคณะครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พิธีให้ทาน รักษาศีล
               ฟังธรรมและเวียนเทียน  รอบวิหารกุสินารา   ภาคกลางวัน  เมื่อคณะครูอาจารย์ และนักเรียน พร้่อมแล้ว 
               ให้ทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล รับโอวาส นั่งสมาธิ  ภาวนา เสร็จแล้วไปประกอบพิธี
               เวียนเทียน รอบวิหารกุสินารา
           2. ภาคค่ำ  พระภิกษุสามเณร ร่วมกับ คณะพุทธบริษัท ทำพิธีในศาลาการเปรียญ และเวียนเทียนรอบวิหาร
               กุสินารา 3 รอบ
      6.  มีการให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณร ทุก ๆ วัน หลังทำวัตรเย็น
      7.  มีการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน และนักเรียน นักศึกษาในวันสำคัญทางศาสนา
      8.  มีผู้มารับรักษาศีล ฟังธรรมที่วัดตลอดปี ทุกวันธรรมสวนะ ครั้งละประมาณ 50 - 70 คน
      9.  ในเทศกาลเข้าพรรษากลางคืน มีผู้มาสวดมนต์ทำวัตรรักษาศีลฟังธรรมตลอด 3 เดือน ประมาณคืนละ 25 
            - 30 คน
    10.  มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ เช่น
           - มีการมอบหนังสือธรรมะ และเทปบรรยายเกี่ยวกับธรรมมะแก่ประชาชน และสถานศึกษาต่าง ๆ
           - มีการบรรยายอบรมแก่ครูและนักเรียนในวันเฉลิมพระเกียรติ เช่น วันที่ 12 สิงหาคม 5 ธันวาคม วันส่ง
             ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันสงกรานต์  ของทุกปี
           - มีความร่วมมือกับคณะสงฆ์ ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพุทธบริษัทเข้าฟังธรรมจากพระธรรมทูตออก
             ปฎิบัติงาน และแจ้ง   ข่าวคราวของคณะสงฆ์
           - มีผู้มาร่วมทำบุญที่วัดเป็นประจำ ประมาณ 50 - 70 คน
    11.การแผยแผ่ทางด้านวิปัสสนาธุระ
          1. พ.ศ. 2538 - 2547
              ได้ดำเนินการฝึกอบรมสมถวิปัสนากรรมฐาน " แนววิชาธรรมกาย " แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และ
               อุบาสิกา ปีละ 1 รุ่น    โดยทางวัดชัยชนะสงครามจะจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้เขารับการอบรม วันละ 2 มื้อ
               และน้ำปานะบริการฟรีตลอดเวลาการฝึกอบรม   สำหรับบางปี หากมีส่วนราชการใดต้องการให้เปิด
               การอบรม ทางวัดก็จะเปิดอบรมให้เป็นกรณีพิเศษ เช่น ตำรวจแห่งชาติ
              ได้ส่งมาฝึกอบรมที่วัด จำนวน 3 รุ่น จำนวน 667คน วัดชัยชนะสงครามได้ดำเนินการเปิดการอบรมไป
               แล้ว 
          2. ได้ดำเนินการฝึกอบรมสมถวิปัสนากรรมฐาน แนววิชาธรรมกาย แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และ
               อุบาสิกา โดยทางวัด  จะจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้เขารับการอบรม วันละ 2 มื้อ และน้ำปานะบริการฟรีตลอด
               เวลาการฝึกอบรม     

          การฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
                1. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ในด้านการปฎิบัติธรรมให้กว้างขวางออกไป
                2. เพื่อพัฒนาจิตใจ ผ่อนคลายความเครียด ความวิตกกังวลต่าง ๆ ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
                3. เพื่อเพิ่มคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มคุณภาพและประสิทธืภาพ ในการปฎิบัติงานให้สูงขึ้น
                4. เพื่อพัฒนาสมอง ให้มีความจำได้้แม่นยำ การเรียนการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
                5. เพื่อพัฒนาพลังจิต ให้มีพลังสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้โรคบางอย่างหายไปได้
                6. เพื่อสร้างพระขึ้นในใจ
         
               การดำเนินการฝึกอบรม ได้เปิดการอบรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการฝึกมาแล้ว 
               จำนวน 13 รุ่น

8. งานสาธารณูปการ 
     8.1 พ.ศ. 2528 - ถึงปัจจุปัน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ดังนี้
                1. พ.ศ. 2528  ดำเนินการสร้างกุฏิ 1 หลัง ลักษณะอาคาร 2 ชั้น ขนาด 9 x 12 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 150,000.- บาท
                    พ.ศ. 2528  ดำเนินการสร้างถังน้ำ ขุดบ่อบาดาล และต่อท่อประปาเพื่อใช้น้ำในวัด ขนาดสูง 8 กว้าง 
                                    3 ยาว 4 เมตร  งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 123,375.- บาท
                    พ.ศ. 2528  ดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง ลักษณะอาคาร 2 ชั้น ทรงไทยล้านนา ขนาด 
                                    21 x 36 เมตร   งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 10,072,000.- บาท
                2. พ.ศ. 2529  ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 43,750.- บาท
                3. พ.ศ. 2530  ดำเนินการก่อสร้างกุฎิ 1 หลัง ลักษณะชั้นเดียวยกพื้น ขนาด 6 x 8 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 40,700.- บาท
                    พ.ศ. 2530  ดำเนินการก่อสร้างกุฎิ 1 หลัง ลักษณะชั้นเดียวยกพื้น ขนาด 4 x 7 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 44,600.- บาท
                4. พ.ศ. 2532  ดำเนินการก่อสร้างหอฉัน (โรงครัว) ลักษณะชั้นเดียว ขนาด 16 x 24 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 403,300.- บาท
                5. พ.ศ. 2533  ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 7 ห้อง ขนาด 3 x 12 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 71,575.- บาท
                6. พ.ศ. 2534  ดำเนินการสร้างกุฏิ 1 หลัง ลักษณะอาคารชั้นเดียว ขนาด 8 x 10 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 67,570.- บาท
                7. พ.ศ. 2535  ดำเนินการสร้างศาลาพักร้อน 1 หลัง ขนาด 4 x 12 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 71,70.- บาท
                8. พ.ศ. 2537  ดำเนินการสร้าง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 9 ห้อง ขนาด 2 x 14 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 72,700.- บาท
                    พ.ศ. 2537  ดำเนินการสร้าง ห้องอาบน้ำ 1 หลัง จำนวน 8 ห้อง ขนาด 6 x 7 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 50,760.- บาท
                    พ.ศ. 2537  ดำเนินการสร้างกุฎิำ 1 หลัง ลักษณะ 2 ชั้น ขนาด 6 x 8 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 107,550.- บาท
                    พ.ศ. 2537  ดำเนินการสร้าง วิหารกุสินารา ขนาด 8 x 16 เมตร 
                                    (สังเวชนียสถาน อันเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า) 
                                    จำลองจากประเทศอินเดีย พร้อมด้วยพระพุทธรูปปางปรินิพพาน 1 องค์ 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 2,325,700.- บาท
                9. พ.ศ. 2540  ดำเนินการสร้างอุโบสถ 1 หลัง ลักษณ ะตามแบกรมศิลปากร มี 2 ชั้น ขนาด 7 x 22 
                                    เมตร  งบประมาณก่อสร้างคิดที่งานเสร็จประมาณ 90% เป็นเงินประมาณ 7,325,000.- บาท
              10. พ.ศ. 2542  ดำเนินการสร้างกุฏิ 1 หลัง ลักษณะอาคารชั้นเดียว ขนาด 8 x 10 เมตร 
                                   งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 67,570.- บาท 
              11. พ.ศ. 2543  ดำเนินการสร้างกุฏิ 1 หลัง ลักษณะอาคาร 2 ชั้น ขนาด 6 x 7 เมตร 
                                   งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 405,835.- บาท 
                    พ.ศ. 2543  ดำเนินการสร้างวิหารปู่ชีวกโกมารภัจจ์ 1 หลัง ขนาด 4 x 6 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 407,500.- บาท
              12. พ.ศ. 2544  ดำเนินการก่อสร้างศาลาพักร้อน ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร 
                                   งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 22,750.- บาท
              13. พ.ศ. 2545  ดำเนินการก่อสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 
                                    เพื่อฉลองศัทราประชาชนชาวจีนที่เข้ามาทำบุญภาย ขนาด 1. 8 เมตร พร้อมด้วยสาวก 
                                    2 องค์  งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 300,000.- บาท 
                    พ.ศ. 2545  ดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 90 นิ้ว 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 30,000.- บาท
              14. พ.ศ. 2546  ดำเนินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง ขนาด 4 x 12 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 55,700.- บาท 
                   พ.ศ. 2546   ดำเนินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง ขนาด 4 x 12 เมตร
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 52,570.- บาท
                    พ.ศ. 2546  ดำเนินการก่อสร้างศาลาพักร้อน 1 หลัง ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 20,550.- บาท
                    พ.ศ. 2546  ดำเนินการก่อสร้างศาลาแม่ธรณีบีบมวยผม 1 หลัง 
                                    ประดิษฐานเจ้าแม่ธรณีบีบมวยผม ขนาด 1.8 เมตร ทำด้วยทองเหลือง
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 75,500.- บาท
              15. พ.ศ. 2547  ดำเนินการสร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง ขนาด 8 x 12 เมตร 
                                    งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 86,570.- บาท 
             
               รวมผลงานค่าก่อสร้างทุกรายการ ถึง พ.ศ. 2547 เป็นเงินทั้งสิ้น 22,572,125 บาท  
     8.2 งานบูรณปฎิสังขรณ์
            ถาวรวัตถุภายในวัด ยังไม่มี เพราะเป็นวัดที่เพิ่งสร้างใหม่
     8.3 การพัฒนาวัด มีดังนี้
           1. พ.ศ. 2546  ได้ชักชวนญาติโยมผู้มีศรัทธา ร่วมบริจาคซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้วัด ทางทิศเหนือ จำนวน 3 
                                    แปลง สิ้นค่าใช้จ่าย   1,420,000.- บาท เป็นที่ดิน จำนวน 4 แปลง
           2. พ.ศ. 2547 ดำเนินการชักชวนญาติโยมซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้กับวัด ทางทิศตะวันออกติดกับที่ดินวัด 1 
                                   แปลง จำนวน 20 ไร่   ราคา  5,000,000.- บาท 
          
           นอกจากนี้ได้ดำเนินการ คือ
           1. จัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างและสิ่งก่อสร้างภายในวัด ตามแบบแผนผังระบบการพัฒนาวัดของกรมการ
               ศาสนา
           2. ได้ชักชวนพุทธศาสนิกชน หน่วยงาน องค์กร ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ และมาทำ
                ความสะอาดโดยตัดหญ้า  กวาดใบไม้ ทำให้เป็นที่ร่มรื่น
           3. ปรับพื้นที่ลานวัดโดยซื้อหิน และทราย มาถม และให้รถเกลี่ยปรับพื้นที่ให้เสมอ สิ้นค่าใช้จ่าย 
               115,775.- บาท
           4. จัดระเบียบเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในวัด มอบหมายให้พระภิกษุเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
           5. ให้พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัด และชี ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดภายในวัดเป็นประจำทุกวัน

9. การสาธารณสงเคราะห์

    พ.ศ. 2529 ได้ดำเนินการขอที่ดินจากเจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์ จำนวน 29 ราย
            อนุญาตให้ทำถนนผ่านหน้าวัดชัยชนะสงคราม ไปจดที่ท่าเตย ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
    สงขลา ถนนกว้าง 10 เมตร ยาว 3 กิโลเมตรเศษ และได้ชักชวนญาติโยมบริจาคปัจจัยซื้อลูกรังถม ทำให้การ 
    คมนาคมของประชาชนสะดวกมากขึ้น ในการนี้สิ้นค่า  ใช้จ่าย จำนวน ประมาณ 187,300.- บาท

10. งานศึกษาสงเคราะห์
      10.1 การตั้งทุนการศึกษา
               พ.ศ. 2540
                      ดำเนิืนการตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน ใช้ชื่อบัญชี พระมหาอำนวย ฐานวโร ( ทุนการศึกษา
                      สงเคราะห์ )  บัญชีเลขที่  902-1-82148-6   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกจำนวน 
                      12,696.- บาท  ซึ่งได้จากนิตยภัตส่วนตัว  เป็นเงินสะสมเป็นทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียน
      10.2 การเพิ่มทุนการศึกษา
              พ.ศ. 2543
                      - เพิ่มทุนในบัญชี พระมหาอำนวย ฐานวโร (ทุนการศึกษาสงเคราะห์)  บัญชีเลขที่ 902-1-82148-6  
                        ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)   เป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท
                      - เพิ่มโดยเงินนิตยภัตที่ทางกรมการศาสนาได้เข้าบัญชีเป็นงวด ๆ ละ 1,500.- บาท
                        ปัจจุบันมีเงินทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนในบัญชี จำนวน 25,805.53 บาท
      10.3 การมอบทุนการศึกษา
              1. พ.ศ. 2545    ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จำนวน 1 ทุน 
                                    จำนวน  1,000.-  บาท
              2. พ.ศ. 2546    ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จำนวน 1 ทุน 
                                    จำนวน  1,000.-  บาท
              3. พ.ศ. 2547    ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จำนวน 1 ทุน 
                                    จำนวน  1,000.-  บาท

11. งานพิเศษ

       11.1 พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
               ได้เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 414/2539 ณ วัดโคกสมานคุณ 
                อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   และวัดชัยมงคล อ.เมือง จ.สงขลา ปีละ 1 ครั้ง ทุกปีตลอดมา
       11.2 พ.ศ. 2533 - 2545
                เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับ คณะสงฆ์อำเภอหาดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งกำหนดประชุมประจำ
                ทุกปี
       11.3 พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
                เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับ คณะสงฆ์อำเภอหาดใหญ่ ปีละ 4 ครั้ง ตามมติคณะกรรมการ
                สงฆ์ จังหวัดสงขลา  กำหนดให้คณะสงฆ์อำเภอจัดประชุม ซึ่งอำเภอหาดใหญ่ กำหนดประชุมในวันที่ 
                30 มกราคม, 30 เมษายน, 30 กรกฎาคม และ 30  ตุลาคม ของทุกปี

พระครูมงคลสุตาภรณ์ ( พระมหาอำนวย ฐานวโร )
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม
( สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 10 )
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เจ้าของประวัติหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

วัดชัยชนะสงคราม
( สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 10 )
  538 ม.3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110    
โทร  074-251866     
http://www.watchai.org

e-mail : info@watchai.org