ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดชัยชนะสงคราม
dot
bulletพระครูมงคลสุตาภรณ์
bulletพระร้อยเอกวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน
bulletทำเนียบวัดชัยชนะสงคราม
bulletศาสนสถานที่สำคัญภายในวัด
bulletกำหนดการงานบุญภายในวัด
bulletกำหนดการอบรมปฎิบัติธรรม
bulletรวมรูปอัลปั๊ม Photo Gallary
bulletรวมคลิปวีดีโอทั่วไป
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletบทสวดมนต์
bulletหลวงพ่อสด จันทสโร
bulletหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletความรู้เกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย
bulletความรู้เกี่ยวกับมโนมยิทธิ
bulletตำราวิชาธรรมกาย
bulletหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletรวมคลิปคำสอนหลวงพ่อฤาษี
bulletประสบการณ์ฝึกสมาธิ หลวงป๋า
bulletวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletพระไตรปิฎก
bulletวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
bulletหลวงตามหาบัว (วัดป่าบ้านตาด)
bulletพลังจิต.คอม
bulletดังตฤณ.คอม
bulletwisdominside.org
bulletพลังกายทิพย์ (คุณย่าเยาวเรศ)
bulletพลังชี่กง (อาจารย์หยาง)
bulletวัดถ้ำขวัญเมือง ชุมพร
bulletsiripong.net
dot
กรองอีเมลท่าน เพื่อรับข่าวสารทางวัด

dot
เกี่ยวกับวัด

      วัดชัยชนะสงคราม
    ( สำนักปฎิบัติธรรม แห่งที่ 10 จังหวัดสงขลา )

      ตั้งอยู่เลขที่ 538 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. 90110 บนถนนเส้นทางหาดใหญ่-สนามบิน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยก่อนถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รพช.เก่า)  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกกว่า หากเดินทางรถโดยสารประจำทางเส้นหาดใหญ่-สนามบิน ก็ลงปากทางข้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และต้องเดินท้าวเข้าไปประมาณ 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากไม่มีรถประจำทางในเส้นนี้ ท่านก็จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ โทร. 074-251866  

      วัดชัยชนะสงคราม   ได้เริ่มก่อตั้ง  เมื่อประมาณ  พ.ศ. 2528 โดยพระครูมงคลสุตาภรณ์(พระมหาอำนวย  ฐานวโร)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม  โดยเริ่มก่อสร้างกุฎิ ศาลาการเปรียญ ห้องน้ำห้องส้วม หอฉัน(โรงครัว) วิหารกุสินารา อุโบสถ และศาสนสถานอื่น ๆ อีกมากมาย รวมผลงานค่าก่อสร้างถึง พ.ศ. 2547 เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 22 ล้านบาท บรรยากาศโดยรวมภายในวัดค่อนข้างสงบ ร่มรืน เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่มากมาย ปัจจุบันวัดชัยชนะสงคราม เป็นสำนักปฎิบัติธรรมแห่งที่ 10 จังหวัดสงขลา ที่มุ่งสอนให้สาธุชนทุกท่านที่สนใจได้มาฝึกปฏิบัติธรรม ซึ่งทางวัดจัดให้มีการฝึกเป็นประจำในช่วงวันที่ 20-29 เมษายน ของทุกปี ฟรีทั้งค่าอาหารและที่พัก

         ระเบียนการปกครองภายในวัด

          งานปกครองของวัด ยึดถือปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และปฎิบัติตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฏระเบียบ คำสั่ง มติ ประากศ
ของเถรสมาคม และระบเบียบของวัดที่ำได้ปิดประกาศไว้ที่ศาลาการเปรียญของวัด  
   
1. ระเบียบการรับพระภิกษุสามเณร เข้าอยู่วัด
    1.1 ต้องมีผู้ปกครอง หรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์มาฝาก 
    1.2 ผู้ที่มาฝากต้องรับรองความประพฤติเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
    1.3 ต้องศึกษาทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม
    1.4 ต้องช่วยทำกิจวัตร และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
    1.5 ผู้ที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ ไม่ศึกษา ไม่เล่าเรียน ไม่รับ 2. ระเบียบการปฎิบัติของเจ้านาคที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบท
    2.1 ต้องมีผู้ปกครอง หรือพ่อแม่นำตัวมาฝาก 
    2.2 ต้องรับรองความประพฤติ และความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 
    2.3 ห้ามออกจากวัดก่อนได้รับอนุญาิต 
    2.4 ต้องงดเว้นอบายมุข 4 และอบายมุข 6 
    2.5 ต้องทำใบสมัครบรรพชาอุปสมบท ให้เสร็จก่อนวันบรรพชาอุปสมบท  
 

กติกาของวัด

    เจ้านาค สิ่งที่ต้องจำก่อนวันบรรพชาอุปสมบท
   1. ปัจจะเวกขณะวิธี
   2. กรวดน้ำ 
   3. อนุโมทนาทาน
   4. ศีล 10 ข้อ
   5. คำขานนาค (สำหรับบรรพชาอุปสมบท)
   พระนวกภูมิ สิ่งที่ต้องจำก่อนลาสิกขา ได้แก่
    1. อาราธนาศีล 5 และศีลอุโบสถ
    2. อาราธนาธรรม
    3. อาราธนาพระปริตร
    4. วิธีถวายทาน และสังฆทานแบบต่าง ๆ 
 พระภิกษุสามเณร ต้องทำคือ
   1. ต้องช่วยทำงานภายในวัด ไม่เป็นที่ดูดาย
   2. ต้องสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน เวลา 17.00 น.
   3. พระภิกษุสามาเณร ซึ่งย้ายมาจากวัดอื่นเพื่อมาอยู่
อาศัย จะต้องย้ายหนังสือสุทธิให้ถูกต้อง และต้องมีหนังสือฝากจากเจ้าอาวาสต้นสังกัดด้วย  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
   4. พระภิกษุสามาเณรและศิษย์วัด ต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินสมบัติ หรือของใช้ทุกชนิดที่ญาติโยมนำมาถวาย ตลอดจนสิ่งของที่ทางราชการ  จัดสร้างถวายไว้กับวัดให้เรียบร้อย 
   5. พระภิกษุสามาเณรทุกรูป และศิษย์วัด ต้องให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อธุระกิจ เช่นการยืมของใช้ หรือการติดต่อสถานที่บำเพ็ญกุศลที่ไม่ขัด   กับระเบียบ และพระธรรมวินัย

   ที่มาจาก   :  หนังสือประวัติวัดชัยชนะสงคราม 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2011 All Rights Reserved.

วัดชัยชนะสงคราม
( สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 10 )
  538 ม.3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110    
โทร  074-251866     
http://www.watchai.org

e-mail : info@watchai.org