ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดชัยชนะสงคราม
dot
bulletพระครูมงคลสุตาภรณ์
bulletพระร้อยเอกวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน
bulletทำเนียบวัดชัยชนะสงคราม
bulletศาสนสถานที่สำคัญภายในวัด
bulletกำหนดการงานบุญภายในวัด
bulletกำหนดการอบรมปฎิบัติธรรม
bulletรวมรูปอัลปั๊ม Photo Gallary
bulletรวมคลิปวีดีโอทั่วไป
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletบทสวดมนต์
bulletหลวงพ่อสด จันทสโร
bulletหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletความรู้เกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย
bulletความรู้เกี่ยวกับมโนมยิทธิ
bulletตำราวิชาธรรมกาย
bulletหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletรวมคลิปคำสอนหลวงพ่อฤาษี
bulletประสบการณ์ฝึกสมาธิ หลวงป๋า
bulletวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletพระไตรปิฎก
bulletวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
bulletหลวงตามหาบัว (วัดป่าบ้านตาด)
bulletพลังจิต.คอม
bulletดังตฤณ.คอม
bulletwisdominside.org
bulletพลังกายทิพย์ (คุณย่าเยาวเรศ)
bulletพลังชี่กง (อาจารย์หยาง)
bulletวัดถ้ำขวัญเมือง ชุมพร
bulletsiripong.net
dot
กรองอีเมลท่าน เพื่อรับข่าวสารทางวัด

dot
ปฏิบัติธรรมประจำปี วัดชัยชนะสงคราม article

ต้องการทราบ กำหนดการอบรมปฎิบัติธรรม ทั้งปี
คลิก ที่นี่ขอเชิญร่วมฝึกอบรมสมถวิปัสสนากรรมฐาน  

รุ่นที่ 28  ประจำปี 2562

 


ปฏิบัติธรรมประจำปี วัดชัยชนะสงคราม วันที่ 20-27 เมษายน ของทุกปี

 
 

      วัดชัยชนะสงคราม   จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทางด้านการฝึกสมาธิ  ตามแนววิชชาธรรมกาย แก่พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป  เข้ารับการฝึกอบรมระหว่าง   วันที่  20-27  เมษายน 2562  ( ทุกวันที่ 20-27ของทุกปี ) รวม 8 วัน  โดยทางวัดจะจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าฝึกอบรมวันละ 2 มื้อ และน้ำปานะ ( ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย  ) ตลอดการฝึกอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1.  เพื่อพัฒนาจิตใจ  ฝึกอบรมจิตใจให้มีสมาธิ  ผ่อนคลายความเครียส  ความวิตกกังวลต่าง ๆ
2.  เพื่อเพิ่มคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มคุณภาพในการทำงานให้มีแระสิทธิภาพสูงขึ้น
3.  เพื่อพัฒนาสมอง  ให้มีความจำแม่นยำ ช่วยให้การเรียนการศึกษาดีขึ้น

4.  เพื่อพัฒนาพลังจิต  ให้มีพลังรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  ทำให้โรคบางอย่างหายไปได้
5.  เพื่อให้เกิดทิพยจักษุ ทิพยโสต รู้เห็นความเป็นไปของมนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก พระนิพพาน
     ตลอดจนอบายภูมิทั้งสี่  ได้แก่  นรก เปตร อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน
6.  เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ในด้านการปฎิบัติธรรมให้กว้างขวางออกไป
7.  เพื่อสร้างพระขึ้นในใจคน 

กำหนดการ
วันที่  20 - 27 เมษายน 2562  ( รวม 8 วัน )

วันที่  20  เมษายน  2562  ( วันเปิดการอบรม )  
เวลา  08.30 - 13.00 น.   ผู้สนใจเข้าลงทะเบียน รายงานตัว
เวลา  13.00 - 15.00 น.   เข้าที่พัก
เวลา  15.00 - 17.00 น.   เปิดการฝึกอบรม  ปฐมนิเทศน์  แนะนำวิทยากร
เวลา  17.00 - 18.30 น.   ผักผ่อน  ตามอัธยาศัย
เวลา  18.30 - 20.30 น.   ทำวัตรเย็น  แนะนำการฝึกสมาธิเบื้องต้น 
เวลา  21.00 - 04.00 น.   ผักผ่อน  ตามอัธยาศัย

วันที่  21 - 26  เมษายน 2562  ( วันฝึกอบรม )  
เวลา  04.30 น.   ระฆังปลุก
เวลา  05.00 น.   ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ
เวลา  06.30 น.   ทำความสะอาด  บริเวณที่พัก  กวาดขยะ  ฯลฯ
เวลา  07.30 น.   รับประทาน  อาหารเช้า
เวลา  09.00 น.   ฝึกอบรมสมถวิปัสสนากรรมฐาน  นั่งสมาธิ  หรือแบ่งกลุ่มต่อวิชา
เวลา  11.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ผักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา  14.00 น.   ระฆังดัง
เวลา  14.15 น.   อบรมสมถวิปัสสนากรรมฐาน  นั่งสมาธิ หรือ ต่อวิชาสำหรับผู้ที่ได้ดวงธรรม หรือ 18 กาย
เวลา  17.00 น.   ผักผ่อน  ตามอัธยาศัย
เวลา  18.00 น.   ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ
เวลา  21.00 น.   ผักผ่อน  ตามอัธยาศัย

วันที่  27  เมษายน 2562  ( วันปิดการอบรม )  
เวลา  04.30 น.   ระฆังปลุก
เวลา  05.00 น.   ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ
เวลา  07.00 น.   รับประทาน  อาหารเช้า
เวลา  09.00 น.   อบรมสมถวิปัสสนากรรมฐาน  นั่งสมาธิ 
เวลา  10.00 น.   นำกรด  หมอน  เสื่อ  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ คืนกองอำนวยการ
เวลา  11.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ผักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา  13.00 น.   ปิดการฝึกอบรม
เวลา  14.30 น.   เดินทางกลับ  ภูมิลำเนา  โดยสวัสดิภาพทุก ๆ ท่าน

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาว ถือศีล 8 ตลอดการอบรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่           
คุณดารณี  เรืองมณี ( พี่หง่าว )  
มือถือ : 089-7355319    

http://www.watchai.org
   
e-mail :
info@watchai.org           

( ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย )ต้องการเข้าร่วมปฎิบัติธรรมโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง


เพศ : ชาย
หญิง
ชื่อ - นามสกุล :  *
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ท่านทราบข่าวจาก :ข่าวการอบรมปฎิบัติธรรม
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

วัดชัยชนะสงคราม
( สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 10 )
  538 ม.3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110    
โทร  074-251866     
http://www.watchai.org

e-mail : info@watchai.org